PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM

DTP phát triển sản phẩm dựa trên các yếu tố sau: TRUYỀN THỐNG - TẬP TRUNG - ĐÁNH GIÁ

Với chiến lược phát triển sản phẩm DTP tìm cách tăng trưởng thông qua việc phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới để tiêu thụ trên các thị trường mà doanh nghiệp đang hoạt động.

Truyền thống

– Giữ vững sản phẩm truyền thống lâu nay

– Chú ý sự dịch chuyển từ nạp mực sang mua cartridge mới sử dụng 1 lần bỏ

Tập trung

Phát triển mạnh:

– Mực và vật tư Photocopy

– Mực in phun

– Giấy nhiệt

Đánh giá

– Đánh giá chất lượng sản phẩm chi tiết

– Kiên quyết loại bỏ nguồn hàng kém chất lượng

“CHẤT LƯỢNG LÀ SỰ SỐNG CÒN”

Gain a Success with Us !

Get to know us better !

1530

Happy Clients

1240

Projects Finished

1380

Business Solutions

Công Cty Cổ Phần DTP

PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI KHÁCH HÀNG

Mạng lưới khách hàng là một phần quan trọng tạo nên sự thành công của DTP Corp. Chúng tôi không ngừng cố gắng phát triển để tạo ra những giá trị thực sự cho khách hàng.

– Khách hàng là người quyết  định sự sống còn của DTP Corp

– Không có khách hàng thì không có DTP Corp

– Tất cả vấn đề là do CHÍNH TA

– Tạo tương tác khách hàng thường xuyên

– Luôn có chương trình Khuyến mãi / tặng quà tri ân khách hàng

– Chăm sóc khách hàng trước – trong – sau khi cung cấp sản phẩm, dịch vụ

– Thường xuyên trao đổi và xem xét đánh giá của khách hàng

– Nghiên cứu và đưa ra những chính sách riêng cho từng đối tượng khách hàng phù hợp

Công Ty Cổ Phần DTP

PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ

Phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao sẽ là “chìa khóa vàng” để đi đến thành công trong quá trình phát triển của DTP

Bởi nguồn nhân lực chất lượng cao là lực lượng lao động có học vấn, có trình độ chuyên môn cao, nhất là khả năng đáp ứng các yêu cầu phức tạp và luôn thay đổi của công việc để tạo ra năng suất và hiệu quả cao, đóng góp cho sự tăng trưởng và phát triển của DTP

1d7d2396ee1a14444d0b

Truyền thống

– Giữ vững sản phẩm truyền thống lâu nay

– Chú ý sự dịch chuyển từ nạp mực sang mua cartridge mới sử dụng 1 lần

Tập trung

Phát triển mạnh:

– Sản xuất, kinh doanh mực in/ mực photocopy

– Mua bán, bảo trì, kinh doanh linh kiện, thiết bị máy văn phòng, phần mềm bản quyền

Đánh giá

– Đánh giá chất lượng sản phẩm chi tiết

– Kiên quyết loại bỏ nguồn hàng kém chất lượng

“CHẤT LƯỢNG LÀ SỰ SỐNG CÒN”

Công Ty Cổ Phần DTP

PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG QUẢN TRỊ

Phát triển hệ thống quản trị là điềi tất yếu khi doanh nghiệp phát triển. Nó có ý nghĩa về cả chiến lược lẫn hoạt động tại doanh nghiệp

– Quy trình/ Quy định / Quy chế
– Hướng dẫn / Biểu mẫu
– Mô tả công việc / Phân quyền
– KPIs
– ISO, 5S, Kaizen
– Lãnh đạo và quản lý phải quyết tâm thay đổi đến cùng vì mục tiêu:
KẾT QUẢ MỚI TỐT ĐẸP HƠN
– Từng người phải hiểu thật rõ và cam kết thực hiện xuyên suốt các quy định, quy trình nghiêm túc
– Thực hiện việc xem xét và đánh giá liên tục nhằm đưa ra kết quả tối ưu

– Luôn tìm nhiều giải pháp mới về sản phẩm và nhân sự để:
GIẢM CHI PHÍ & TĂNG NĂNG SUẤT