Công ty cổ phần DTP
  • 028 22411 011
  • info@dtp.com.vn

Blog List Small

16

Th9
Tuyển dụng

Nhân viên SALE ONLINE

Hỗ trợ cung cấp các dịch vụ trong và sau bán hàng cho Khách hàng. Gọi điện chăm sóc khách hàng cũ và khơi gợi nhu cầu đặt/mua hàng. Cập nhật dữ liệu bán hàng vào phần mềm. Tổng hợp, báo cáo cho hoạt động bán hàng cho quản lý. […]

image image image image image image