20

Th8

Những điều bạn chưa biết về giấy in nhiệt K80 – K57.

Trên thị trường có rất nhiều sản phẩm giấy in nhiệt khác nhau. Nhưng bạn đã biết gì về giấy in nhiệt ? Giấy in nhiệt K80 – K57 là gì, Cấu tạo giấy in nhiệt, Ứng dụng giấy in nhiệt, kích thước giấy in nhiệt. Giấy in nhiệt là gì? Giấy in nhiệt (thermal paper) là […]

16

Th9

Nhân viên SALE ONLINE

Hỗ trợ cung cấp các dịch vụ trong và sau bán hàng cho Khách hàng. Gọi điện chăm sóc khách hàng cũ và khơi gợi nhu cầu đặt/mua hàng. Cập nhật dữ liệu bán hàng vào phần mềm. Tổng hợp, báo cáo cho hoạt động bán hàng cho quản lý. Thực hiện công việc hành chính hỗ[…]

MÀN HÌNH TƯƠNG TÁC – DẪN ĐẦU CÔNG NGHỆ 4.0.

Ngành công nghiệp 4.0 ngày càng phát triển, cớ sao giảng dạy, thuyết trình vẫn còn như xưa? Màn hình tương tác – trãi nghiệm sẽ trực quan và sinh động hơn. Cũng như đem lại trãi nghiệm người đùng tuyệt vời. Khi hội họp hay trên giảng đường đều thường xuyên phải tương tác nhiều người[…]