20

Th8

Những điều bạn chưa biết về giấy in nhiệt K80 – K57.

Trên thị trường có rất nhiều sản phẩm giấy in nhiệt khác nhau. Nhưng bạn đã biết gì về giấy in nhiệt ? Giấy in nhiệt K80 – K57 là gì, Cấu tạo giấy in nhiệt, Ứng dụng giấy in nhiệt, kích thước giấy in nhiệt. Giấy in nhiệt là gì? Giấy in nhiệt (thermal paper) là […]