Tổng giám đốc

Huỳnh Danh Dự

  • Phone(+123) 123-456-789
  • GmailSpecThemes@gmail.com
Nhà sáng lập và điều hành công ty cổ phần DTP – DTP Corporation là công ty cung cấp thiết bị máy văn phòng hàng đầu tại Việt Nam.
P. Tổng giám đốc

Lê Phúc Khánh

  • Phone(+123) 123-456-789
  • GmailSpecThemes@gmail.com
Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần DTP – DTP Corporation chuyên cung cấp thiết bị máy văn phòng hàng đầu Việt Nam.
Meet Our Team

We Are Team Of Professionals

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Trương Ngọc Kiều

Trưởng phòng Vật tư
Là thế hệ đầu tiên, gắn bó cùng công ty hơn 15 năm trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý vật tư từ lúc thành lập và trong suốt quá trình phát triển.

Trần Hữu Trí

Trưởng phòng Kỹ thuật - Dịch vụ
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lê Công Tuấn

Phó phòng Kỹ thuật - Dịch vụ
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Phạm Lưu Kỳ Phong

Phó phòng Kinh doanh dự án 2
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Bà Lê Thị Sửu

Trưởng phòng HCNS
Với hơn 10 năm làm việc tại bộ phận hành chính nhân sự, là người có nhiều kinh nghiệm trong tuyển dụng, xử lý các vấn đề bảo hiểm, đặc biệt là đấu thầu.

Ngô Văn Phúc

Trưởng phòng Dự án 1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lê Minh Thắng

Phó phòng Sản xuất
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Khươu Phước Hưng

Trưởng bộ phận giao nhận
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Nguyễn Thị Hồng Phúc

Kế toán trưởng
Với nhiều năm kinh nghiệm tại vị trí kế toán trưởng

Nguyễn Thanh Tuấn

Trưởng phòng Sản xuất
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Nguyễn Minh Hải

Phó phòng Sản xuất
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Bùi Trọng Nghĩa

Trưởng phòng Dự án 2
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.