Cung cấp, lắp đặt và bảo hành máy tính bàn, phần mềm Windows chính hãng phục vụ quản lý kỹ thuật năm 2019 cho Công ty điện lực Vĩnh Long.