• Khách hàng :
    Viags Việt Nam
  • Lĩnh vực :
  • Sản phẩm / Dịch vụ:
  • Ngày :
    29/11/2019

 

Cung cấp, lắp đặt và bảo hành hơn 2500 hộp mực in, phụ kiện máy in cho Công ty Dịch vụ mặt đất Sân bay Việt Nam.