29

Th11

Viags Việt Nam

  Cung cấp, lắp đặt và bảo hành hơn 2500 hộp mực in, phụ kiện máy in cho Công ty Dịch vụ mặt đất Sân bay Việt Nam.