Công ty cổ phần DTP
  • 028 22411 011
  • info@dtp.com.vn

Giấy in nhiệt

Giấy in nhiệt inkMAX (K57x38)

Giấy in nhiệt inkMAX (K57x45)

Giấy in nhiệt inkMAX (K80x45)

Giấy in nhiệt inkMAX (K80x65)

Giấy in nhiệt inkMAX (K80x80)