Công ty cổ phần DTP
  • 028 22411 011
  • info@dtp.com.vn

Mực nước inkMAX

Mực nước EPSON – Màu hồng (LM)

Mực nước EPSON – Màu vàng (Y)

Mực nước EPSON – Màu xanh nhạt (LC)

Mực nước EPSON – Màu xanh đậm (L)

Mực nước EPSON – Màu đen (BK)

Mực nước EPSON – Màu đỏ (M)