Công ty cổ phần DTP
  • 028 22411 011
  • info@dtp.com.vn

Linh kiện

Bộ đệm Rulo ép HP 1010

Bộ đệm Rulo ép HP 1160

Bộ đệm Rulo ép HP 5000

Chip HP 83A

Chip Ricoh SP 3400

Chip Ricoh SP200