Công ty cổ phần DTP
  • 028 22411 011
  • info@dtp.com.vn

Hộp mực inkMax

Cụm drum tương thích inkMAX DR-32A

Cụm Drum tương thích inkMAX P-DR-410

Cụm Drum tương thích inkMAX P-DR-410

Hộp mực tương thích inkMAX 056L dùng cho máy in Canon

Hộp mực tương thích inkMAX 057 (Có chip) dùng cho máy in Canon

Hộp mực tương thích inkMAX 05A

Hộp mực tương thích inkMAX 12A