Công ty cổ phần DTP
  • 028 22411 011
  • info@dtp.com.vn

Máy chủ Server

Máy chủ HPE Proliant ML30 Gen10 4LFF

Máy chủ Dell PowerEdge T140 E-2134 1Tb/Ram 8Gb