Cafe doanh nhân chủ đề tháng 6

26

Th6

DTP CORP TẠI SỰ KIỆN CAFE DOANH NHÂN CHỦ ĐỀ THÁNG 6

Sự kiện Cafe Doanh nhân chủ đề tháng 6 “Xây dựng doanh nghiệp tự vận hành và trường tồn trong tình hình mới” Sáng nay ngày 23.06.2023 tại TT HNTC Melisa đã diễn ra sự kiện Cafe Doanh nhân tháng 6 với chủ đề “Xây dựng doanh nghiệp tự vận hành và trường tồn trong tình hình […]