Nhân viên thiết kế

Chịu trách nhiệm thiết kế các ấn phẩm (poster, tờ rơi, standee, thư mời, logo, catalogue…) theo ý tưởng có trước và hỗ trợ việc quảng bá, tổ chức sự kiện của công ty. Chụp ảnh, chỉnh sửa ảnh cho các sự kiện của thương hiệu, sự kiện nội bộ của công ty. Củng như triển khai […]