Nhân viên Sale Admin

Theo dõi số lượng hàng hóa khách hàng đặt mua và giám sát quá trình vận chuyển. Hỗ trợ cung cấp các dịch vụ trong và sau bán hàng cho Khách hàng. Giải đáp thắc mắc khiếu nại của khách hàng, nhắc nhở thu hồi công nợ của khách hàng. Chăm sóc khách hàng cũ và khơi […]