Giấy in nhiệt được sử dụng

 • In hóa đơn điện, nước, internet, truyền hình cáp..
 • In hóa đơn tính tiền trà sửa, coffee, ăn uống, siêu thị…
 • In số thự tự chờ trong ngân hàng, cơ quan công quyền…
 • In hóa đơn tự động từ các máy ATM

Tỷ trọng nhóm ngành sử dụng

 • Tổ chức nhà nước
 • F&B, Ngân Hàng
 • Điện lực & Bệnh viện
 • Logistic

Giấy in nhiệt inkMAX K57

 • Giấy in nhiệt inkMAX (K57x38)

 • Giấy in nhiệt inkMAX (K57x45)

 • Giấy in nhiệt inkMAX K80

 • Giấy in nhiệt inkMAX (K80x45)

 • Giấy in nhiệt inkMAX (K80x65)

 • Giấy in nhiệt inkMAX (K80x80)