DTP Corp chuyên tư vấn, triển khai các giải pháp xây dựng hệ thống CNTT và bảo mật mạng cũng như cung cấp các thiết bị hạ tầng mạng cho doanh nghiệp: Máy Server, thiết bị Filewall, phần mềm diệt Virus bản quyền, máy tính…..DTP Corp còn tự hào khi là đối tác chiến lược của rất nhiều hãng công nghệ hàng đầu như: HP, Sophos, Trendmicro….với đội ngũ chuyên gia sở hữu nhiều chứng chỉ hàng đầu từ các hãng, tham gia triển khai nhiều dự án lớn trong các lĩnh vực: Bệnh viện, ngân hàng, bảo hiểm, trường học, điện lực….

Sever Fujitsu

 • Máy Chủ Fujitsu Primergy RX2530 M4 Intel Xeon Silver 4108 HDD 3.5″ Inch

 • Máy Chủ Fujitsu Primergy RX2530 M4 Intel Xeon Silver 4110 HDD 3.5″ Inch

 • Máy Chủ Fujitsu Primergy RX2530 M4 Intel Xeon Silver 4114 HDD 3.5″ Inch

 • Máy Chủ Fujitsu Primergy RX2530 M4 Intel Xeon Silver 4116 HDD 3.5″ Inch

 • Máy Chủ Fujitsu Primergy RX2540 M5 Intel Xeon Gold 5220 HDD 2.5″ Inch

 • Máy Chủ Fujitsu Primergy RX2540 M4 Intel Xeon Silver 4108 HDD 3.5″ Inch

 • Máy Chủ Fujitsu Primergy RX2540 M4 Intel Xeon Silver 4110 HDD 3.5″ Inch

 • Máy Chủ Fujitsu Primergy RX2540 M4 Intel Xeon Silver 4114 HDD 3.5″ Inch

 • Máy Chủ Fujitsu Primergy RX2540 M4 Intel Xeon Silver 4116 HDD 3.5″ Inch

 • Máy chủ Fujitsu PY RX2540 M5 24x 2.5 ( Cấu hình 1 )

 • Máy chủ Fujitsu PY RX2540 M5 24x 2.5 (Cấu hình 2)

 • HP Thin Client

 • HP T310 Thin – Client (2EZ54AA)

 • HP T430 Thin – Client (3VL59AA)

 • HP T430 Thin – Client (3VL60AA)

 • HP T430 Thin – Client (3VL62AA)

 • HP T430 Thin – Client (3VL70AA)

 • HP T430 Thin – Client (3VL71AA)

 • HP T430 Thin – Client (3VQ03AA)

 • HP T630 Thin – Client (3GN92PA)

 • HP T630 Thin – Client (3GN98PA)

 • HP Proliant

 • DL380 G10 S4108

 • DL380 G10 S4110

 • DL380 G10 S4114

 • DL380 GEN10 S4208

 • DL380 GEN10 S4210

 • DL380 GEN10 S4214

 • HPE PROLIANT DL180 GEN10 4110

 • Máy chủ HPE Proliant DL360 GEN10 8SFF

 • Máy chủ HPE Proliant DL380 GEN10 8SFF

 • Máy chủ HPE Proliant ML30 Gen10 4LFF

 • Máy chủ HPE PROLIANT ML350 GEN10 8SFF

 • SOPHOS XG SERIES

 • A10 NETWORKS THUNDER 1030S (CFW)

 • A10 NETWORKS THUNDER 1040

 • A10 NETWORKS THUNDER 3030S (CFW)

 • A10 NETWORKS THUNDER 840 (CFW)

 • Sophos XG 650

 • XG 310 HW Sophos XG 310 Rev. 2 XG31T2HAU Appliance

 • XG 330 HW Sophos XG 330 Rev. 2 XG33T2HUS Appliance

 • XG 430 HW Sophos XG 430 Rev. 2 XG43T2HUS Appliance

 • XG 450 HW Sophos XG 450 Rev. 2 XG45T2HUS Appliance

 • XG 550 HW Sophos XG 550 Rev. 2 XG55TCHUS Appliance

 • XG 650 HW Sophos XG 650 Rev. 2 XG65T2HUS Appliance

 • Licence FullGuard

 • XF312CSEA Sophos XG 310 FullGuard with Enhanced Support – 2 Year

 • XF313CSEA Sophos XG 310 FullGuard with Enhanced Support – 3 Year

 • XF331CSEA Sophos XG 330 FullGuard with Enhanced Support – 1 Year

 • XF332CSEA Sophos XG 330 FullGuard with Enhanced Support – 2 Year

 • XF333CSEA Sophos XG 330 FullGuard with Enhanced Support – 3 Year

 • XF431CSEA Sophos XG 430 FullGuard with Enhanced Support – 1 Year

 • Virus Security

 • Phầm Mềm Diệt VirusTrend Micro Internet Security

 • Phần Mềm Diệt Virus Trend Micro Internet Security

 • Phần Mềm Diệt Virus Trend Micro Internet Security

 • Phần Mềm Diệt Virus Trend Micro Internet Security 10

 • Phần Mềm Diệt Virus Trend Micro Internet Security 11

 • TREND MICRO HOSTED EMAIL SECURITY