Công ty cổ phần DTP
  • 028 22411 011
  • info@dtp.com.vn

Máy Server Dell

Máy chủ Dell PowerEdge T40 E-2224G/1Tb/8Gb