Giấy in nhiệt được sử dụng

  • In hóa đơn điện, nước, internet, truyền hình cáp..
  • In hóa đơn tính tiền trà sửa, coffee, ăn uống, siêu thị…
  • In số thự tự chờ trong ngân hàng, cơ quan công quyền…
  • In hóa đơn tự động từ các máy ATM

Tỷ trọng nhóm ngành sử dụng

  • Tổ chức nhà nước
  • F&B, Ngân Hàng
  • Điện lực & Bệnh viện
  • Logistic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

About Our Company

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.