Dự án: “Sửa chữa lớn hệ thống Công Nghệ Thông Tin năm 2020 tại Công ty Điện lực Sài Gòn”, với gần 300 sản phẩm gồm: mainboard, bộ nhớ RAM, màn hình,…