Công ty cổ phần DTP
  • 028 22411 011
  • info@dtp.com.vn

Linh kiện máy in

Bộ đệm Rulo ép HP 1010

Bộ đệm Rulo ép HP 1160

Bộ đệm Rulo ép HP 5000

Chip HP 83A

Chip Ricoh SP 3400

Chip Ricoh SP200