Công ty Cổ phần DTP vinh dự được phong tặng danh hiệu Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu 2022

21

Th10

CÔNG TY CỔ PHẦN DTP ĐƯỢC HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TP.HCM TÔN VINH LÀ DOANH NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIÊU BIỂU 2022

Trong 98 doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế hoạt động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thì Công ty Cổ phần DTP đã vinh dự có tên trong danh sách “Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu 2022” do Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM bầu chọn.