DTP CORP THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NGÀNH KINH TẾ 2023 TẠI UBND QUẬN TÂN PHÚ

20

Th1

DTP CORP THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NGÀNH KINH TẾ 2023 TẠI UBND QUẬN TÂN PHÚ

DTP Corp tham gia trưng bày sản phẩm, kết nối giao thương tại chương trình Hội nghị tổng kết ngành kinh tế 2023 và triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế năm 2023 trên địa bàn quận Tân Phú. Ngày 19/1 vừa qua, DTP Corp đã có cơ hội tham gia trưng […]