06

Th4

Nhân viên kinh doanh

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng và tìm hiểu nhu cầu của khách hàng. Đàm phán và thực hiện làm hợp đồng cho khách hàng và các đại lý của công ty về sản lượng và phân vùng thị trường. Quản lý dữ liệu khách hàng: thông tin khách hàng, hợp đồng. Tổng hợp, lập báo cáo[…]

Nhân viên thiết kế

Chịu trách nhiệm thiết kế các ấn phẩm (poster, tờ rơi, standee, thư mời, logo, catalogue…) theo ý tưởng có trước và hỗ trợ việc quảng bá, tổ chức sự kiện của công ty. Chụp ảnh, chỉnh sửa ảnh cho các sự kiện của thương hiệu, sự kiện nội bộ của công ty. Củng như triển khai[…]