DTP Corp cung cấp gần 3000 mực in, linh kiện, vật tư tiêu hao phục vụ công tác chuyên môn năm 2020 – 2021 của Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng.