Cung cấp và bảo hành các mặt hàng mực tương thích sử dụng tại Bệnh viện Chợ Rẫy năm 2019 – 2020, gồm hơn 8600 hộp mực cho nhiều loại máy khác nhau.