20

Th8

MÀN HÌNH TƯƠNG TÁC – DẪN ĐẦU CÔNG NGHỆ 4.0.

Ngành công nghiệp 4.0 ngày càng phát triển, cớ sao giảng dạy, thuyết trình vẫn còn như xưa? Màn hình tương tác – trải nghiệm sẽ trực quan và sinh động hơn. Cũng như đem lại trải nghiệm người đùng tuyệt vời. Khi hội họp hay trên giảng đường đều thường xuyên phải tương tác nhiều người […]

09

Th4

Chương trình “Đẹp nét mực – Chắc tương lai”

Để san sẻ khó khăn cùng các trường học ở TP.HCM bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, sắp tới Công ty Cổ phần DTP sẽ triển khai chương trình “Đẹp nét mực – Chắc tương lai” trao tặng hơn 1.000 hộp mực inkMAX. Những tổn thất của ngành giáo dục trong dịch Covid-19 Thời gian dịch vừa[…]