09

Th4

Chương trình “Đẹp nét mực – Chắc tương lai”

Để san sẻ khó khăn cùng các trường học ở TP.HCM bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, sắp tới Công ty Cổ phần DTP sẽ triển khai chương trình “Đẹp nét mực – Chắc tương lai” trao tặng hơn 1.000 hộp mực inkMAX. Những tổn thất của ngành giáo dục trong dịch Covid-19 Thời gian dịch vừa […]